ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา


ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี
แนบไฟล์ข้อมูลโรงเรียนตามรายการดังนี้
1. จดหมายขอทดลองใช้งานระบบจากทางโรงเรียน
2. ข้อมูลนักเรียนตามรูปแบบที่กำหนด    รูปแบบรายชื่อนักเรียน
3. ข้อมูลอาจารย์ตามรูปแบบที่กำหนด   รูปแบบรายชื่ออาจารย์
4. ไฟล์ Word ประกอบไปด้วย - ชื่อโรงเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อักษรย่อโรงเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ไฟล์รูป LOGO โรงเรียน และภาพอาคารเรียน หรือสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน
* หมายเหตุ กรุณา รวมไฟล์ (Zip) ข้างต้นแล้วอัพโหลดเข้าระบบตอนสมัคร

** สามารถแนบเอกสารได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น **
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร”
2. กรอกข้อมูลขอทดลองใช้ระบบฟรี
3. รวมไฟล์ข้อมูลทั้งหมด แล้วแนบไฟล์เข้าระบบเป็นไฟล์เดียว
4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
   ติดต่อ – สอบถาม
       โทร : 0-2129-3208 ถึง 9
      Line : Digitalschool.club

เรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.168TutorOnline.com

Copyright 2016 © 168 Education Co.,Ltd. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2129-3208-9,098-516-7725
E-Mail : 168tutoronline@gmail.com